Hem / Grisgenetik / Semin / Om seminverksamheten / Våra bästa semintips

Om seminverksamheten

Våra bästa semintips

Här hittar du information om vad som är viktigt att tänka på vid förvaring av semindoser och vid seminering. För att få seminera gyltor och suggor måste man ha genom gått en seminkurs. Dessa anordnas i Gård & Djurhälsans regi.

Läs mer

Våra bäst semintips

Play icon

Våra bästa semintips

 1.  Tänk på att hålla rätt temperatur på semindoserna i alla led – vid leverans, vid förvaring och vid seminering! +17-18°C är en bra rikttemperatur.
 2. Hämta spermaleveransen omgående på avlämningsstället. Ingen leverans får förvaras utomhus eller vid ett varmt element inomhus. Tänk på att temperaturen kan variera mycket, speciellt under våren.
 3. Klimatskåpet ska vara igångsatt i god tid innan doserna ska läggas in. Temperaturen ska vara satt på +18 °C. Spermadoserna ska förvaras i 17–20 °C fördelade på hyllorna. Facken i dörrarna ska plockas bort.
 4. Kontrollera temperaturen i frigolitlådan med doserna så fort du kommer hem. Skriv upp temperaturen på fraktsedeln och lägg in doserna omedelbart i klimatskåpet.
 5. Koppla en ”min-max” termometer till klimatskåpet som kan läsas av från utsidan. Kom ihåg att nollställa termometern vid varje leverans.
 6. Vid semineringstillfället – lägg de doser som ska användas i en frigolitlåda som tas med till betäckningsavdelningen. Tänk på att hålla rätt temperatur på doserna även i betäckningsavdelningen!
 7. Ta bara med så många doser som du kan hålla rätt temperatur på under semineringen. Fyll på frigolitlådan från klimatskåpet efter hand.
 8. Använd handskar vid rengöring och seminering. Byt handskarna när de blir smutsiga.
 9. Tänk på att göra gyltans/suggans vulva ren innan seminering. Använd torrt & rent papper som inte luddar. Om du behöver rengöra ytterligare med vatten och tvål, tänk på att skölja noggrant och torka torrt efteråt. Både vatten och rengöringsmedel är skadliga för spermierna.
 10. Håll katetern ren vid seminering. Var försiktig med avföring. Blir katetern smutsig – ta en ny kateter!
 11. Sortera oanvända doser som brännbart material när du slänger dem.

– Tänk på att hålla rätt temperatur på semindoserna i alla led, +17-18°C är en bra rikttemperatur. Aldrig i direkt solljus.

Seminstationschef
Pär Holm

Relaterat

Tänk på temperatur, ljus, foder

 • Suggor och gyltor behöver ljus för att hålla igång hormonsystemet. Se till att timern är inställd rätt i ditt ljusprogram. Speciellt viktigt när hösten närmar sig. I en betäckningsavdelning rekommenderas 16 timmar ljus och 8 timmar mörker.
 • Seminera gärna tidig morgon under sommarhalvåret när det är svalare. Då är suggorna/gyltorna aktivare och visar tydligare ståreflex.
 • Under de varma årstiderna måste vi fokusera på lite andra saker än under övriga årstider. Alltid har vi TEMPERATUREN i fokus, men även HYGIEN och STÅBRUNST.
 • Kolla att dina lysrör och armaturer är hela och rena!
 • Ny halm för hösten! Se till att den bästa halmen hamnar i betäckningsavdelningen och BB, där är djuren mest känsliga.
 • Håll extra koll på dina suggor! God kondition och låg stressnivå hos suggorna förebygger höstaborter.