Hem / Grisgenetik / Semin / Om seminverksamheten / Seminstationerna

Om seminverksamheten

Seminstationerna

Svenska Köttföretagen har två seminstationer, Hudaryd och Hållsta.

Läs mer

Nya galtar var sjätte vecka

Var sjätte vecka sätts det in cirka 50 nya galtar i våra karantäner Russnäs och Kumla. I Russnäs står galtarna som kommer från Norge och i Kumla står galtarna som är födda i Sverige. Under de 5 veckor som galtarna är i karantän provtas de för olika smittor och tränas till att bli semingalt.

Så snart som möjligt efter ankomst till seminstationen tappas galten på sperma vilken kontrolleras i labbet och galtens exteriör besiktigas. Om någon galt inte klarar de krav som ställs så slaktas den. Cirka 10% av galtarna kommer aldrig i produktion. De vanligaste orsakerna är libdido och spermakvalitet. Galtens spermakvalitet testas sedan löpande under hela galtens tid på seminstationen och mellan 5 och 15 % av galtarna utgår i förtid på grund av dålig spermakvalitet. När galten är godkänd så får den ett kodnummer och är därmed en godkänd semingalt, färdig att tillsammans med de andra galtarna på Svenska Köttföretagens seminstationer börja leverera de 12 000 doser som varje vecka levereras till våra kunder.

Hållsta seminstation

Strax utanför Eskilstuna i Södermanland ligger seminstationen Hållsta. Stationen började byggas 1963 och var då enbart en seminstation för tjurar. 1976 startade verksamheten upp för svinsemin. I början drevs seminstationen av Malmens Husdjurstjänst, vilka dessutom bedrev semin för tjurar på samma anläggning. 1984 sålde Malmens Husdjurstjänst seminverksamheten till Farmek.

1991 gick Farmek och Scan Väst samman och den 30 augusti samma år bildade de bolaget Norden Semin. I samband med tillkännagivandet av det nya bolaget invigdes en ny byggnad på Hållsta. Prognosen för seminförsäljningen låg då på 63 000 årsdoser och på seminstationen stod nu 48 galtar.

Efter detta har stationen byggts ut i etapper och nu finns även galtplatser i det gamla tjurstallet och i f.d kalvavdelningen. Sista etappen byggdes 2015 då det gamla prövningsstallet för tjurar byggdes om. Ombyggnationen var färdig den 12 maj 2015 och de första galtarna kunde flyttas in i de 70 nya platserna.

Idag finns det 4 stallar med plats för 258 galtar och alla våra 7 raser finns representerade på Hållsta seminstation.

Hudaryd seminstation

Hudaryd seminstation är belägen utanför Malmbäck i de Småländska skogarna. Sommaren 1984 påbörjades bygget av seminstationen. Valet av plats var enkel – det är långt till närmsta grisgård, så risken för smittor är liten, samt nära till Nässjö (2 mil) där stambanan går. Från början var det nämligen tänkt att skicka alla paket med SJ.

Den 1 oktober 1984 sattes de första galtarna in på stationen – 1 duroc och 9 vita galtar (Lantras och Yorkshire). I april 1985 skickades de första semindoserna ut. 1986 såldes ungefär 100 doser per vecka, 2 år senare hade försäljningen fördubblats till ca 200 doser per vecka.

1993 hade verksamheten vuxit så pass mycket att vi var tvungna att bygga ut seminstationen för att få plats med fler galtar. Ett nytt stall byggdes för 30 galtar. Då var det övervägande Durocgaltar som stod på stationen.

1997 bytte vi faderras till SPII – en korsning mellan Duroc och Lantras. Samma år växte vi åter ur befintliga stallar och började planera för ytterligare en utbyggnad. Denna gång beslöt vi att bygga ut ordentligt så att det skulle finnas möjlighet att fortsätta att växa. 1998 stod det nya stallet med plats för 52 galtar klart. Seminstationen hade nu plats för 82 galtar, varav de flesta var SPII.

Trots att vi byggt ut för att kunna växa, så växte vi ur stallarna på bara ett par år. Under 2002-2005 var vi tvungna att ta hjälp från Norsvins seminstation i Hamar, Norge, för att klara av beställningarna. Så 2004 beslöt vi att bygga ut igen. Det nya stallet stod klart i början av 2005 och hade plats för 74 galtar.

2008 importerade vi de första Duroc-galtarna från Norge och började successivt skifta över från SPII till Duroc som faderras igen. De sista SPII-galtarna sattes in i oktober 2010 och sedan juni 2011 har det endast varit Duroc som faderras.

I och med bildandet av Svenska Köttföretagen, så finns det sedan början på 2015 även Hampshire-galtar på Hudaryds seminstation, förutom Topigs Norsvins raser som fanns sedan tidigare.