Hem / Grisgenetik / Livdjur / Sortiment / Reklamationsregler

Beställning

Reklamationsregler

Se till att ha koll på våra reklamationsregler – bra både för dig och oss.

Reklamation skall ske inom 10 dagar från mottagandet av djuren.

Läs mer

Reklamation

Köparen skall vid fel eller brist på levererade djur och som kan härledas till tiden före förmedlingstillfället reklamera detta inom 10 dagar efter mottagandet av djuren. Reklamationstiden kan dock utsträckas enligt nedanstående.

Reklamation kan endast godtagas under förutsättning att köparen följt aktuella rekommendationer från livdjursförmedlingen vad gäller mottagning och inslussning av livdjur. Fall som är berättigade till försäkringsersättning kan ej bli föremål för reklamation.

Reklamationsorsaker som berättigar till ersättning och reklamerade utan dröjsmål enligt ovan:

Gyltämnen och obetäckta

I första hand avses som reklamationsorsak exteriöra fel och/eller brister. För fertilitet garanteras ej. Godkänd reklamation medför prisreducering av ämnet ner till smågrispriset vid reklamationstillfället och för obetäckt ner till gyltämne vid reklamationstillfället .

Betäckningsfärdiga

Reklamation skall ske inom 10 dagar från mottagandet av djuren och kan endast avse fel eller brister som kan härledas till tiden före förmedlingstillfället. Godkänd reklamation av betäckningsfärdiga medför en prisreducering ner till värdet av ett gyltämne vid reklamationstillfället.

Reklamation kan dock även ske i följande fall, där det åligger köparen att reklamera detta senast 10 dagar efter att felet eller bristen visat sig:

  • Om gyltan ej visat brunst inom 10 veckor från ankomstdagen.
  • Att gyltan inte blivit dräktig, trots betäckning/seminering vid tre på varandra följande brunster.
  • Att minst 20% av i gruppen levererade gyltor, ej blivit dräktiga trots betäckning/seminering vid tre på varandra följande brunster.

 

Vid godkänd reklamation reduceras priset ned till värdet av ett gyltämne vid reklamationstillfället, foder- och transportkostnader ersätts ej.

Dräktiga

Reklamation skall ske inom 10 dagar från mottagandet av djuren och kan endast avse fel eller brist som kan härledas till tiden före förmedlingstillfället. Reklamation kan dock även ske i följande fall och där det åligger köparen att reklamera detta senast 10 dagar efter att felet eller bristen visat sig:

  • Gyltan ej dräktig, vilket medför att priset reduceras ned till värdet av ett gyltämne vid reklamationstillfället, foder- och transportkostnader ersätts ej.
  • Gyltan grisar ej på angivet datum, dvs då grisning sker 7 dagar tidigare eller senare än förväntad grisningsdag (normal dräktighetstid 115 dagar). Vid reklamation reduceras gyltans värde ned till värdet av ett gyltämne vid reklamationstillfället.
  • Lågt antal levandefödda grisar. Här avses färre än 9 levandefödda grisar i genomsnitt för lev grupp omfattande minst 2 djur. Vid godkänd reklamation ersätts köparen med antalet saknade smågrisar upp till 9 st i snitt * 33% av priset för ett gyltämne vid reklamationstillfället.

Galtar

Reklamation skall ske inom 10 dagar från mottagandet av djuren och kan endast avse fel eller brist som kan härledas till tiden före förmedlingstillfället.

Reklamation kan dock även ske i följande fall, där det åligger köparen att reklamera detta senast 10 dagar efter att felet eller bristen visat sig:

  • Säljaren skall svara för produktionsduglighet i 4 månader och för fertilitet i 6 månader från förmedlingsdatumet.
  • Galt som ej är produktionsduglig ersätts med ny galt. Kostnader för transport och foder ersätts ej.
  • Eventuell slaktlikvid tillfaller köparen och eventuellt kostnad för avlivning och kadaverkostnad står köparen för.

Relaterat