Hem / Bransch / Överenskommelser och riktlinjer / Svenska plattformen för riskgrödor

Överenskommelser och riktlinjer

Svenska plattformen för riskgrödor

Plattformen är en branschöverskridande samverkan för en mer hållbar produktion och konsumtion av riskgrödor. För att minska riskgrödornas negativa påverkan på miljö och människor behövs kravställning och samverkan genom värdekedjan och mellan branscher och länder. Därför har ett stort antal företag och organisationer bildat Svenska plattformen för riskgrödor, som koordineras av ETI Sverige.Till en början fokuserar plattformen på två riskgrödor: soja och palmolja.

Läs mer Svenska plattformen för riskgrödor

Färdplan för mer hållbar användning av soja

Svenska Köttföretagen är medlem i plattformen och har därmed signerat gemensamma åtaganden för riskgrödorna soja och oljepalm. Utöver det är Svenska Köttföretagen dessutom representerade i plattformens arbetsgrupp för foder.

Åtagandet för soja omfattar alla i kedjan som är involverade i handel med soja, både direkt och indirekt via foder till djur samt för oljepalm. Det långsiktiga målet är hållbar soja och oljepalm som inte bidrar till avskogning eller markomvandling och där produktion sker med respekt för mänskliga rättigheter.

Hållbar produktion och konsumtion av riskgrödor

Plattformens medlemmar står bakom den gemensamma visionen att genom branschöverskridande samverkan och gemensamt ansvarstagande bidra till en hållbar produktion och konsumtion av riskgrödor.

Utifrån den egna organisationens förutsättningar verkar medlemmarna för att de riskgrödor som når svenska konsumenter är producerade mer hållbart. Plattformen kommer till en början fokusera på soja och palmolja, men ytterligare riskråvaror kan komma att adderas framöver.

Plattformen lanserades i april 2022 efter initiativ från Axfoundation, som tillsammans med WWF Sverige, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och en bred referensgrupp bestående av ett stort antal företag och organisationer undersökt hur de bäst kan samarbeta kring frågorna. 1 juni 2023 publicerades plattformens åtaganden genom lansering av webbsidan riskgrodor.se

Relaterat

Vill du veta mer?

Ulrika Åkesson

AO Bransch

Telefon : 010–130 89 07