Hem / Bransch / Överenskommelser och riktlinjer / Svenska plattformen för riskgrödor

Överenskommelser och riktlinjer

Svenska plattformen för riskgrödor

Branschöverskridande samverkan för en mer hållbar produktion och konsumtion av riskgrödor.

Läs mer

Färdplan för mer hållbar användning av soja

Svenska Köttföretagen är medlem i plattformen och har därmed signerat gemensamma åtaganden för riskgrödorna soja och oljepalm. Vi är dessutom representerade i plattformens arbetsgrupp för foder.

Åtagandet för soja omfattar alla i kedjan som är involverade i handel med soja, både direkt och indirekt via foder till djur samt för oljepalm. Det långsiktiga målet är hållbar soja och oljepalm som inte bidrar till avskogning eller markomvandling och som produceras med respekt för mänskliga rättigheter.

Hållbar produktion och konsumtion av riskgrödor

Plattformens medlemmar står bakom den gemensamma visionen att genom branschöverskridande samverkan och gemensamt ansvarstagande bidra till en hållbar produktion och konsumtion av riskgrödor.

Utifrån den egna organisationens förutsättningar verkar medlemmarna för att de riskgrödor som når svenska konsumenter produceras mer hållbart. Plattformen kommer till en början fokusera på soja och palmolja, men ytterligare riskråvaror kan komma att adderas framöver.

Plattformen lanserades i april 2022 efter initiativ från Axfoundation, som tillsammans med WWF Sverige, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och en bred referensgrupp bestående av ett stort antal företag och organisationer undersökt hur de bäst kan samarbeta kring frågorna.

Plattformen koordineras av ETI Sverige och bygger vidare på de samarbeten kring både soja och palmolja som har funnits i Sverige sedan 2014.

Relaterat